torna

Detall de la notícia

Imatge 3433474

Pràcticums en centres educatius d'alumnes que cursen estudis oficials a la UIB. Curs acadèmic 2018 - 2019

NOVETAT !!!

Publicació del llistat provisional dels centres educatius de les Illes Balears que han sol·licitat acollir alumnes en pràctiques dels graus de Pedagogia, de Psicologia i de Pràctiques II dels estudis de grau d'Educació Primària de la UIB

Es publiquen les llistes provisionals dels centres educatius de les Illes Balears que, d’acord amb la convocatòria feta mitjançant la Resolució de 2 de juliol de 2018, han sol·licitat acollir alumnes en pràctiques del grau de Pedagogia, del grau de Psicologia i de Pràctiques II dels estudis de grau d’educació primària de la UIB.

Tots els centres que han presentat alguna sol·licitud han acreditat que compleixen els requisits esmentats en el punt 5 de les bases de la convocatòria.

Annex 1: Llista provisional ordenada alfabèticament dels centres admesos per acollir alumnes en pràctiques de Pràctiques II del grau d’educació primària de la UIB.

Annex 2: Llista provisional ordenada alfabèticament dels centres admesos per acollir alumnes en pràctiques del grau de Pedagogia de la UIB.

Annex 3: Llista provisional ordenada alfabèticament dels centres admesos per acollir alumnes en pràctiques del grau de Psicologia de la UIB.

Termini de presentació d'al·legacions: 10 dies naturals comptadors a partir de la data de publicació de la Resolució a la pàgina web de la Direcció General de Política Universitària i d’Ensenyament Superior i al web educatiu de la Conselleria d’Educació i Universitat.

L’objectiu d’aquesta convocatòria és facilitar a la UIB  una relació dels centres educatius de les Illes Balears que compleixen els requisits especificats en els annexos de la convocatòria i que disposen de docents per tutoritzar les pràctiques dels alumnes dels estudis de grau d’Educació Infantil, d’Educació Primària, de Psicologia, de Pedagogia i del Màster Universitari en Formació del Professorat de la UIB.

D’acord amb aquesta Resolució, els centres educatius de les Illes Balears sostinguts totalment o parcialment amb fons públics poden sol·licitar ser considerats centres formadors d’estudiants universitaris en pràctiques, sempre que compleixin els requisits establerts en la convocatòria.

Els centres docents interessats a participar en aquesta convocatòria han d’accedir al GestIB en el termini corresponent, han de fer clic damunt l’enllaç «UIB»  i han d’emplenar la sol·licitud telemàtica que hi trobaran, en la qual han d’escollir el pràcticum de què es tracti.

Els terminis per fer les inscripcions són els següents:

Pràcticum de grau d'Educació Infantil i d'Educació Primària:  del 9 de juliol al 7 de setembre de 2018.

Pràcticum del grau de Pedagogia: del 9 de juliol al 14 de setembre de 2018.

Pràcticum del grau de Psicologia: del 9 de juliol al 14 de setembre de 2018.

Pràcticum del Màster Universitari de Formació del Professorat: del 3 al 28 de setembre de 2018.