Logo del Govern de les Illes Balears

Detall de la notícia

Pràcticums en centres educatius d'alumnes que cursen estudis oficials a la UIB. Curs 2016 - 2017

Pràcticums en centres educatius d'alumnes que cursen estudis oficials a la UIB. Curs 2016 - 2017

Darrera actualització: Thu Aug 18 09:34:02 CEST 2016

Resolució del director general de Política Universitària i d’Ensenyament Superior de 16 d'agost de 2016 per la qual es convoquen els centres educatius de les Illes Balears perquè acullin alumnes en pràctiques d’estudis oficials de la Universitat de les Illes Balears

L’objectiu d’aquesta convocatòria és facilitar a la UIB  una relació dels centres educatius de les Illes Balears que compleixen els requisits especificats en els annexos de la convocatòria i que disposen de professors per tutoritzar les pràctiques dels alumnes dels estudis de grau d’educació infantil, d’educació primària, de psicologia, de pedagogia i del màster de formació del professorat de la UIB.

D’acord amb aquesta Resolució, tots els centres educatius de les Illes Balears poden ser centres formadors d’estudiants universitaris en pràctiques, tant si són centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics com si són centres privats, sempre que hagin estat reconeguts oficialment i segueixin el currículum de les Illes Balears.

Els centres docents interessats a participar en aquesta convocatòria han d’accedir al GestIB en el termini corresponent, han de fer clic damunt l’enllaç «UIB»  i han d’emplenar la sol·licitud telemàtica que hi trobaran, en la qual han d’escollir el pràcticum de què es tracti.

Els terminis per fer les inscripcions són els següents:

Pràcticum de grau d'educació infantil i d'educació primària:  del 16 d'agost al 9 de setembre de 2016.

Pràcticum del grau de pedagogia: del 16 d'agost al 15 de setembre de 2016.

Pràcticum del grau de psicologia: del 16 d'agost al 15 de setembre de 2016.

Pràcticum del Màster Universitari de Formació del Professorat: del 12 al 30 de setembre de 2016.

  
Mapa  -  RSS
© Govern de les Illes Balears