torna

Detall de la notícia

Imatge 2403183

Antoni Servera inicia la feina amb els fons de cooperació de Mallorca i de Menorca per començar una nova etapa per a la solidaritat i la cooperació a les Illes Balears

Així, Servera ha assistit a l’assemblea extraordinària del Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació, en què s’han elegit per unanimitat els membres de la nova comissió executiva, que estarà presidida durant els propers quatre anys per Joan Verger, batle de Montuïri.

La Comissió Executiva és l’òrgan de govern i administració del Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació, associació que actualment integren tots els municipis de l’illa, les mancomunitats del Pla i del Raiguer, el Consell Insular de Mallorca, el Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears.

Igualment, Servera ha viatjat a Menorca per participar en la sessió del Fons Menorquí de Cooperació, que també ha renovat l’executiva, a partir d’ara presidida per Florencio Conde.

El Fons Menorquí de Cooperació està format per totes les institucions públiques de l’illa i catorze ONG que es dediquen a la cooperació i a la sensibilització.