torna

Detall de la notícia

Imatge 234026

Secretaria General

Les Secretaries generals existents a cada Conselleria són un òrgan directiu amb funcions de caràcter transversal. El Secretari general és l’encarregat de la gestió dels serveis comuns i de les funcions d’assessorament jurídic i de suport tècnic als altres òrgans de la Conselleria.
De la Secretaria General en depenen les Unitats de Gestió Econòmica  i de Contractació, el Servei de Personal i el Servei Jurídic.