torna

Detall de la notícia

Imatge 1819736

Fundació Balears d'Innovació i Tecnologia

 

El 7 de setembre de 2012 el Consell de Govern autoritzava la creació de la Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia com ens aglutinador dels recursos humans i tecnològics del sector públic autonòmic en matèria de ciència, inno- vación i tecnologia. En el BOIB núm.135, de13 de setembre de 2012 es publicava aquest acord del consell de govern, així com els Estatuts que regiran la nova Fundació.

La creació d'aquest organisme és la primera concreció de l'Estratègia del Govern per al desenvolupament del Pla de Ciència, Innovació i Emprendeduría (CIE) 2013-2016 . La Fundació s'encarregarà del foment i difusió de les accions del Govern en aquest àmbit i de gestionar i administrar el Pla CIE.

Aquest nou organisme suposa l'optimització i racionalització del sector públic ins- trumental i elimina duplicitats en aquest àmbit. Disposarà de tres divisions: innova- ción, tecnologia i infraestructures. D'aquest últim apartat, destaca la subdivisió de Comercialització, que permetrà atreure grans esdeveniments en matèria de tecno- logía i innovació.