torna

Detall de la notícia

Imatge 232675

Registre d'empreses acreditades en el sector de la contrucció

Aquesta pàgina conté informació general relativa al Registre d’Empreses Acreditades en el Sector de la Construcció de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Telèfon i horari d'informació al públic

Direcció General de Treball, Economia Social i Salut Laboral: 971784957

Dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h.

INFORMACIÓ GENERAL

- Què és el Registre d’Empreses Acreditades en el Sector de la Construcció de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears?

- Quines empreses s’hi han d’inscriure?

- On s’ha de fer la inscripció?

- Quan s’ha de sol·licitar la inscripció en el Registre?

- És aplicable la Llei 32/2006 a una empresa que pertany a un altre sector productiu?

TRAMITACIÓ DE LA SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ

- Presentació de la sol·licitud i inscripció

- PRESENTACIÓ TELEMÀTICA DE SOL·LICITUDS REA:
https://expinterweb.mitramiss.gob.es/rea