torna

Detall de la notícia

Imatge 2296797

El procés d'adscripció d'alumnes per al curs 2015-2016 comença dia 13 d'abril i el d'admissió dia 11 de maig

La Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats presenta el procés d’escolarització per al curs 2015-2016, tant d’adscripció com d’admissió. La Conselleria obrirà, dia 13 d’abril, el procés d’adscripció en el qual participen aquells alumnes que el proper curs 2015-2016 han de canviar de centre per continuar amb els ensenyaments obligatoris. En concret, aquest procés afecta principalment als alumnes d’ensenyament infantil que han de canviar de centre per continuar els ensenyaments de primària, i els alumnes de primària que han de canviar de centre per cursar els estudis d’educació secundària obligatòria.

Els terminis d’aquest procés d’adscripció per a EP i ESO són els següents:
Del 13 al 17 d’abril: termini per presentar les sol•licituds
Dia 8 de maig: publicació de les llistes provisionals d’admesos
Dia 15 de maig: publicació de les llistes definitives
Del 22 al 24 de juny: període de matriculació d’educació infantil i primària
Del 29 de juny al 3 de juliol: període de matriculació d’ESO

Els calendari del procés d’adscripció per a Batxillerat és:
De 5 al 9 de juny: termini per presentar les sol•licituds
Dia 16 de juny: llistes provisionals d’admesos
Dia 22 de juny: publicació de les llistes definitives
Del 10 al 14 de juliol: període de matriculació

Per la seva part, el calendari del procés d’admissió per a nins de 3 anys que es matricularan per primera vegada en algun dels centres públics i concertats de les Illes Balears el proper curs escolar 2015-2016 i per a la resta d’alumnes d’educació infantil, primària i ESO començarà dia 11 de maig.

Els terminis d’aquest procés són els següents:
Del 11 al 21 de maig: termini per presentar les sol•licituds
Dia 8 de juny: publicació de les llistes provisionals d’admesos
Dia 19 de juny: publicació de les llistes definitives
Del 22 al 24 de juny: període de matriculació d’educació infantil i primària
Del 29 de juny al 3 de juliol: període de matriculació d’ESO
 
El calendari d’admissió per als alumnes de Batxillerat s’iniciarà el 22 de juny:
De 22 al 24 de juny: termini per presentar les sol•licituds
Dia 2 de juliol: llistes provisionals d’admesos
Dia 9 de juliol: publicació de les llistes definitives
Del 10 al 14 de juliol: període de matriculació
 
Nins i nines de 3 anys

La Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats estima que uns 11.398 nins i nines de 3 anys participaran en el procés ordinari d’admissió d’alumnes que es matricularan per primera vegada en algun dels centres per al curs escolar 2015-2016.

Per illes, la previsió és que a Mallorca hi participin uns 8.940 infants; a Menorca uns 857; uns 1.468 a Eivissa, i 133 a Formentera. Aquestes previsions es basen en les dades del padró de l’any 2012, encara que l’estimació baixarà si tenim en compte els alumnes que aniran a centres privats o estrangers. Aquest nou alumnat es distribuirà en 473 grups a totes les Illes Balears: 372 a Mallorca, 42 a Menorca, 54 a Eivissa i 5 a Formentera.
 
Centres educatius

D’altra banda, l’oferta educativa de les Illes Balears pel que fa als centres sostinguts total o parcialment amb fons públics estarà configurada per un total de 379 centres: 219 centres públics d’infantil i primària, 70 instituts de secundària, i 90 centres concertats.
 
Cal destacar que pel proper curs es posa en funcionament un nou institut, es tracta de l’IES Quartó del Rei a Santa Eulària, Eivissa. Aquest nou centre acollirà 4 grups de 1r d’ESO, 2 grups de 2n i 1 de 3r. Així mateix, s’implantaran els estudis de batxillerat a l’IES Santa Marçal de Marratxí i a l’IES Sa Serra de Sant Antoni, d’Eivissa.  
 
Novetat:

Per tal d’afavorir que els alumnes amb necessitats especials que optin a una plaça en un centre específic puguin disposar d’una plaça en el centre que millor s’ajusti a les seves necessitats, per primera vegada hi haurà un barem addicional als centres específics, barem que ha estat consensuat amb els directors de tots aquests centres.

Les sol•licituds d’adscripció i admissió es poden fer de manera telemàtica les 24 hores del dia. Els pares d’alumnes d’infantil, primària, ESO i batxillerat que vulguin fer la sol•licitud de plaça únicament hauran d’emplenar un formulari electrònic que trobaran a http://escolaritzacio.caib.es (català) i a http://escolarizacion.caib.es (castellà). La informació estarà disponible en aquesta pàgina a partir de dia 30 de març.

Així doncs, les famílies s’estalvien el desplaçament als centres o a les oficines d’escolarització per fer la sol•licitud. A més, no hauran de lliurar cap document a efectes de baremació, ja que quan omplen el formulari online, les famílies autoritzen expressament la consulta d’aquests documents. Els dos únics casos en què és necessari el desplaçament físic per lliurar documents és el de les famílies monoparentals i el dels alumnes amb malalties cròniques. 
 
El formulari es pot emplenar a través de la xarxa, des de qualsevol ordinador amb accés a Internet, o a qualsevol de les 25 oficines i suboficines d’escolarització que la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats ha habilitat repartides per totes les Illes Balears. El personal d’aquestes oficines i suboficines d’escolarització resoldrà tots els dubtes que es puguin presentar i s’encarregarà de tramitar les sol•licituds dels usuaris en el mateix moment.