torna

Detall de la notícia

Imatge 2293301

El Govern i la FEHM impulsen l'ocupabilitat de majors de 45 a través d'un conveni signat pels presidents José Ramón Bauzá i Aurelio Vázquez

El conseller Joaquín García, ha destacat "l'aposta per a la incorporació ràpida al mercat laboral d'aquest col·lectiu, molt important, per coneixements i experiència". El titular d'Economia i Competitivitat ha assenyalat que el conveni subscrit suposa un "canal àgil i fàcil amb el sector" per a la contractació de majors de 45 anys i aturats de llarga durada.

Així mateix, el conseller ha destacat la vitalitat del sector hoteler a partir de la Llei Turística, que "ha estat clau per ajudar a millorar la productivitat i competitivitat de les nostres empreses ia oferir valor afegit, sense cost per als ciutadans". Per la seva banda, el president de la Federació Hotelera de Mallorca ha anticipat "una gran temporada, amb ocupació" i ha declarat que "fem un esforç per reduir atur en aquest col·lectiu amb major dificultat per accedir al mercat laboral".

Segons les estimacions d'Aurelio Vázquez, el sector hoteler generarà aquest any 4.000 a 5.000 llocs de treball nets a Mallorca i entre 500 i 600 podrien ser per a majors de 45 anys. Es tractaria de treballadors amb tots els perfils vinculats a les inversions previstes i els serveis oferts pels mateixos establiments.

El SOIB, mitjançant aquest acord, potenciarà la formació professional en el sector turístic. A més, aportarà els mitjans humans necessaris, mitjançant la figura dels tècnics d'ocupació del mercat laboral, per facilitar les tasques de captació i / o intermediació d'ofertes de treball.

En el text figura, també, el compromís de desenvolupament d'un model integral d'atenció individualitzada dirigida a tots els demandants d'ocupació, amb especial atenció a determinats col·lectius entre els quals figuren les persones aturades majors de 45 anys.

Per la seva banda, la FEHM es compromet a informar el SOIB, de manera periòdica, de les necessitats laborals que té en cada moment. Promourà la captació d'ofertes de treball entre els seus associats i donarà cobertura a les necessitats de personal de les empreses, prioritzant persones aturades majors de 45 anys. Així mateix, potenciarà la sensibilització entre l'empresariat per posar en alça els valors positius del treball d'aquest col·lectiu.

Una comissió de seguiment, formada per dos representants del SOIB i dos representants de la Federació Empresarial Hotelera de Mallorca, serà l'encarregada d'aprovar un calendari de reunions anuals, i com a mínim, s'ha de reunir abans de l'inici de la temporada turística per a realitzar el diagnòstic de les necessitats que sorgeixin. Un cop finalitzada la temporada, s'hauran de reunir, per fer el balanç dels resultats obtinguts.

Aquest conveni té una vigència de tres anys i es prorrogarà per períodes d'un any natural.