torna

Detall de la notícia

Esborrany de decret pel qual es modifica el Reglament de voluntaris de protecció civil de les Illes Balears, aprovat pel Decret 44/2003, de 2 de maig

Esborrany de decret pel qual es modifica el Reglament de voluntaris de protecció civil de les Illes Balears, aprovat pel Decret 44/2003, de 2 de maig