torna

Detall de la notícia

Imatge 2229703

Comunitat d'incidències

Quan el personal de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca tingui alguna sol·licitud o detecti alguna incidència adreçada al personal de manteniment de la pròpia Conselleria, ha d'omplir el document de comunicat d'incidències i l'ha de remete al correu: manteniment@sgtedu.caib.es