torna

Detall de la notícia

Imatge 2229302

Convocatòria pública per presentar sol·licituds de subvenció per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica dirigida a particulars, entitats sense ànim de lucre, petites i mitjanes empreses i associacions empresarials

Convocatòria pública d’ajudes per al foment de les instal·lacions d’energia solar fotovoltaica, de fins a 3 kWp de potència de pic, promogudes per persones físiques, comunitats de propietaris i entitats sense ànim de lucre i fins a 50 kWp de potència de pic, promogudes per empreses i associacions empresarials.

També seran subvencionables els sistemes d'acumulació ió liti que s'incorporin a les noves instal·lacions.

Aquestes ajudes estan cofinançades pel fons del Programa Operatiu FEDER pel període 2014-2020 a les Illes Balears.