torna

Detall de la notícia

Imatge 2222641

Formulari sol·licitud reintegrament parcial de la paga extraordinària de desembre 2012

Aquí podeu trobar els formularis de reintegrament parcial de la paga extraordinària de desembre de 2012 en els següents casos: no està en servei actiu dins l'Administració, estar prestant serveis dins una altra administració diferent a la CAIB i reclamació per part dels hereus.