torna

Detall de la notícia

Imatge 2217423

Modificació del Pla Director Sectorial Energètic de les Illes Balears

Decret de la modificació del PDSEIB, relativa a l'ordenació territorial de les energies renovables (BOIB 73, de 16 de maig de 2015).

- Decret d'aprovació definitiva de la modificació del PDSEIB

- Plànols ordenació

- Memòries i Normativa