vuelve

Detalle de la noticia

Imatge 2072781

Suport i Intervenció Psicològica Postemergència

Suport i Intervenció Psicològica Postemergència

 Què és?

 És un recurs d’atenció especialitzada en el seguiment psicològic posterior de les persones i familiars que han sofert una situació d’emergència. La intervenció psicològica intenta reduir l’impacte emocional i prevenir les possibles seqüeles de tipus psicològic. Es fa mitjançant el tractament del dol causat per la pèrdua d’algun familiar o per mitjà del tractament dels trastorns per estrès agut o posttraumàtic en víctimes i familiar d’una situació traumàtica, assistència psicològica a menors i adolescents.

Qui s’hi pot acollir?

Persones involucrades en una situació d’emergència per accident amb greus seqüeles físiques o psíquiques, catàstrofes, ofegaments, segrests, etc.  així com també els familiars que en poden patir els efectes (dol, estrès, etc.).

L’accés és únicament per derivació de l’112 i en aquells casos que hi ha actuat el servei psicològic d’emergències.

Altres dades d’interès

L’equip està format per professionals de l’àmbit de la psicologia.

On és?

Al Servei de Família de la Direcció General de Família i Menors de la Conselleria Família i Serveis Socials (c/ de Sant Joan de la Salle, 4 B, baixos, 07003 Palma, tel. 971 17 74 86 / 971 17 74 36).