torna

Detall de la notícia

Imatge 2029857

Un total de 218 usuaris gaudeixen ja de nou amarratge en els ports de gestió directa del Govern balear

Ports dels Illes Balears ha reduït la llista d'espera d'usuaris en haver adjudicat un total de 218 amarratges fruit del procés de reordenació de la xarxa de ports autonòmics, que està duent a terme l'organisme.

En aquest sentit, cal desglossar les dades d'aquesta reorientació portuària realitzada des de Ports IB:

Pollença: S'han ofert 187 amarratges en la primera fase a un total de 203 usuaris. El total de resolucions positives és de 87, de les quals 35 ja ocupen el seu lloc, mentre que les 52 restants estan dins dels 6 mesos per presentar la documentació. D'altra banda, hi va haver 103 desistiments, que van ser notificats per diferents vies.

Porto Cristo: S'han adjudicat 17 amarratges d'un total de 93 després de haver-los ofert a 166 persones de la llista d'espera d'aquest port.

Sant Antoni: El procés d'adjudicació serà de 299 amarratges i s'iniciarà al setembre.

Sóller: Al 2013 es van oferir 53 amarratges a un total de 92 usuaris, dels quals s'han cobert 34. Després de la temporada d'estiu es reiniciarà el procés per a un total aproximat de 200 places més.

Colònia de Sant Jordi: L'any passat es van oferir 26 places d'amarratge i s'han cobert totes.

Ciutadella: Des que es va iniciar el procés d'adjudicació, al 2012, s'han ofert amarratges a 197 usuaris i s'han cobert un total de 54. Es distribueixen 45 en els pantalans i 9 al moll sud.

D'aquesta manera, l'esmentada llista d'espera s'ha vist reduïda en més de 680 persones (203 a Pollença, 166 a Porto Cristo, 92 a Sóller, 26 a la Colònia de Sant Jordi, i 197 a Ciutadella), a les quals s'afegiran les més de 570 que estan en tramitació, pendents d'adjudicar en els propers mesos (52 a Pollença, 2 a Porto Cristo, 299 a Sant Antoni de Portmany i 219 a Sóller). Xifres de les quals resultarà un total de més de 1.400 expedients que mouran les llistes d'espera de la xarxa autonòmica de ports.