torna

Detall de la notícia

Imatge 1955193

MATERIALS DIDÀCTICS PER PREVENIR LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

El 16 de juny de 2014, Isabel Llinàs (directora de l'Institut Balear de la Dona) i Isabel Cerdà (directora general d'ordenació, innovació i formació professional) varen presentar als CEP de Palma, Inca i Manacor els Materials didàctics per prevenir la violència de gènere. A la resta de CEP aquesta informació ja s'havia transmès en les darreres reunions de representants de centres.

Els materials s'adrecen a l'alumnat, al professorat i a les mares i pares dels centres d'educació infantil, primària, secundària, batxillerat i formació professional de les Illes Balears i ofereixen els recursos següents:

- Unitats temàtiques d'informació sobre l'aproximació antropològica a la violència de gènere, relacions igualitàries o relacions de poder, models i estereotips socials amb trets de gènere, educaació afectiva i sexual des de la perspectiva de gènere i expressió i educació emocional, i estratègies de resolució de conflictes.

- Orientacions didàctiques

- Activitats didàctiques

- Cartells

- Escoles de família

- Manual de bones pràctiques coeducadores en l'àmbit familiar