torna

Detall de la notícia

Imatge 1837709

La Fundació Bit cedeix a empreses tecnològiques el prototip Play for Health de tele-rehabilitació

Les empreses de desenvolupament TIC podran accedir pròximament al sistema Play for Health (P4H), un prototip que ja s’està utilitzat amb èxit en centres sanitaris, com els hospitals d'Inca i Són Llàtzer. La Fundació Bit els ofereix accedir a l'innovador sistema i les seves nombroses possibilitats, amb noves oportunitats de negoci.

Play for Health (P4H) és un sistema dissenyat per ser utilitzat tant a casa dels pacients com als hospitals. Consisteix en una aplicació distribuïda basada en una arquitectura client-servidor on tant els pacients com els terapeutes poden accedir al sistema mitjançant un navegador web. Els terapeutes poden programar i fer un seguiment de les teràpies personalitzades dels seus pacients. Per altra banda, els pacients poden accedir als videojocs que els permeten realitzar, d'una forma clara i intuïtiva, els diferents exercicis programats dins la teràpia.
 
La Fundació Bit posa a disposició de les empreses TIC aquest prototip de sistema de tele-rehabilitació que permet l'entrenament de capacitats físiques i cognitives a casa dels pacients mitjançant l'ús de videojocs i diferents mètodes d'interacció. El sistema ha estat desenvolupat sota el programa de foment de la innovació tecnològica aplicada a la salut de la DGIDT (Direcció General de Innovació i Desenvolupament Tècnic) i amb la col·laboració del Servei de Rehabilitació de l'Hospital Son Llàtzer.
 
La plataforma, oberta i escalable, proporciona els serveis necessaris per realitzar tractaments de tele-rehabilitació, combinant la teràpia amb els elements lúdics dels videojocs per millorar l'eficàcia del tractament i la qualitat de vida dels pacients.
 
El sistema de tele-rehabilitació facilita el desenvolupament de la tasca diària del personal sanitari, i suposa, per al sistema sanitari de les Illes, on ja s'està aplicant, un millor aprofitament dels recursos sanitaris. Així mateix, P4H permet oferir tractaments adaptats a les característiques i l'evolució dels pacients, amb un control total per part del personal sanitari.
 
Per als pacients que se’n beneficien, suposa també un important estalvi en desplaçaments i la millora de la seva qualitat de vida. P4H millora l'adhesió i acceptació dels tractaments per part dels pacients en quant que incrementa la seva implicació en els seus propis processos de rehabilitació, i dóna major independència i autonomia en no haver de sotmetre's a un horari fix  o  desplaçar-se a l'hospital.
 
P4H s'ha creat amb una doble finalitat. D'una banda, per el seu ús dins el sistema de salut públic de les Illes Balears, amb l'objectiu d'augmentar la qualitat dels serveis i la satisfacció dels pacients., I per altra banda, per oferir a les empreses tecnològiques de les Illes Balears tecnologia de tele-rehabilitació que els permeti obrir noves oportunitats de negoci, ja que permet crear una estructura bàsica sobre la qual desenvolupar tractaments per a diferents patologies, a través de la utilització de tecnologies de baix cost i de gran implantació.
 
Història i evolució del projecte
 
El desenvolupament de P4H va començar el gener de 2009 sota el marc de l'estratègia dissenyada per la Fundació Bit, pel desenvolupament de projectes d'e-salut. Durant el 2013 s’ha desenvolupat una nova versió de P4H que substitueix la tecnologia de base emprada fins al moment i que ha permès actualitzar la plataforma, superar les limitacions de la versió inicial i fer-la més competitiva i transferible.
 
Les modificacions en aquesta nova versió de P4H redueixen els costos de desplegament del sistema, que a la primera versió eren d'uns 1500€ a 2000€, donat que requeria un software i un equipament específic. Amb la versió P4H 2.0 és possible utilitzar un navegador web convencional,  cosa que fa el sistema més accessible per a un nombre més gran d'usuaris, i redueix els costos d'instal·lació.
 
A més de la reducció del cost, amb la nova versió del sistema, s'augmenta el nombre de dèficits que es poden tractar i les possibilitats d'interacció amb la plataforma. D'altra banda amb P4H 2.0 també ha augmentat la usabilitat del sistema que tot i que ja era prou fàcil d'utilitzar, presentava problemes per a alguns usuaris.
 
La característica clau de P4H és la seva capacitat per integrar i combinar mètodes d'interacció i videojocs diferents. Això ha permès treballar independentment els components cognitius i físics de les teràpies.
 
P4H incorpora videojocs per treballar aspectes cognitius com la memòria, l’atenció o els processos de seqüenciació. Els videojocs presenten diferents paràmetres de configuració per ajustar la seva dificultat a cada pacient i un sistema de puntuació i recompenses per motivar-lo. A més, enregistren automàticament dades durant l’execució de les partides i les envien a un sistema d’emmagatzematge per al seu posterior anàlisi per part del personal sanitari.
 
També cal destacar que el sistema utilitza dispositius controladors de videojocs, de baix cost i amplia difusió al mercat, per permetre al pacient interactuar amb els videojocs. El sistema actualment permet emprar els següents mètodes d’interacció: 

  • Càmera 3D: Per a la detecció de postures i moviments del cos  emprant les càmeres Kinect de Microsoft o la Xtion PRO de Asus.
  • Estora de ball: Per a la detecció de moviments de les extremitats inferiors a través de la pressió feta en les àrees sensibles d'una estora de ball.
  • Ratolí: Per la detecció de moviments fins de les extremitats superiors utilitzant un ratolí d'ordinador.


Les empreses tecnològiques interessades en el prototip Play for Health poden contactar amb la Fundació Bit a través del; 971 784 730 o a l'adreça; info@fundaciobit.org. info@ play4health.com