torna

Detall de la notícia

Imatge 183617

Sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de la CAIB. Declaració responsable de veracitat de dades bancàries (substitueix el model TG002).

Adjuntar fotocòpia DNI o NIF