torna

Detall de la notícia

Imatge 1823390

Centre socioeducatiu Es Fusteret

El Centre Socioeducatiu Vicenç Vives Xamena “Es Fusteret” està situat a la ciutat de Palma.

Té una capacitat per a 12 menors o joves que compleixen mesures judicials en règim tancat, semiobert, obert, i de cap de setmana.

Les limitades dimensions del centre i la seva ubicació a la ciutat proporciona el marc ideal per desenvolupar un projecte educatiu basat en el treball individualitzat i facilitador d’experiències a l’àmbit comunitari.

El grup destinatari són els menors i joves d’entre 14 i  21 anys que es troben ingressats per complir mesures d’internament que es detallen a la Llei 5/2000, en els diferents centres que gestiona aquesta Fundació.

Hi fan feina, entre personal tècnic educatiu (educadors/es, ATEs, treballadors/es socials, pedagogs/gues, psicòlegs/gues, mestres i altres), serveis diversos i seguretat, més de cent trenta persones, que tenen com a objectiu afavorir, d’una forma integral, el bon desenvolupament dels menors o joves residents. Per aconseguir això, els i les professionals que hi treballen duen a terme tota una tasca social, psicopedagògica i d’integració que es concreta en una sèrie de programes específics i transversals, de tipus educatiu, formatiu, laboral, d’esport, d’oci, de vida quotidiana, etc.