torna

Detall de la notícia

Imatge 3990586

Nous opuscles dels certificats oficials de català i models de prova

Es publiquen els nous opuscles dels diferents nivells dels certificats de llengua catalana aprovats per la Comissió Tècnica d'Avaluació de Coneixements de Català (CTACC), d'acord amb el Decret 21/2019, de 15 de març, d’avaluació i certificació de coneixements de llengua catalana (BOIB núm. 35, de 16 de març de 2019).

Els àudios per a la comprensió oral de la prova de l'opuscle del nivell C2 en aquests moments no es poden publicar per problemes aliens a la Direcció General. Estam treballant per resoldre'ls al més aviat possible.

Els opuscles dels certificats de llengua catalana contenen la descripció del nivell, els objectius i l’avaluació. Així mateix inclouen l’estructura, la valoració de la prova i un model de prova. Finalment hi ha bibliografia i recursos que us poden servir per preparar la prova.


També es publiquen, a tall de resum, les novetats en les proves de llengua catalana dels nivells A2, B1, B2, C1 i C2 que s'han produït arran dels canvis que comporta el nou Decret d'avaluació i certificació.