torna

Detall de la notícia

Imatge 1757019

Àrea d'Assessorament Lingüístic: funcions, destinataris i contacte

Serveis

 

L'Àrea d'Assessorament Lingüístic proporciona els serveis següents:

 

  • Resolució de consultes sobre gramàtica, lèxic, terminologia, format dels documents, qüestions tipogràfiques i d’estil, etc.
  • Correcció de documents redactats en llengua catalana: informes, dictàmens, memòries, plans, resolucions, ordres, decrets, lleis, convocatòries i actes de reunió, convenis, oficis, notes internes, certificats, diligències, notes de premsa, textos publicitaris, pàgines web, fullets informatius, programes d’actes, programes de concerts, currículums, invitacions, etc.
  • Traducció automàtica de documents del català al castellà.

 

Destinataris

 

Els serveis de l'Àrea d'Assessorament Lingüístic s’adrecen al personal de la Conselleria d’Educació i Formació Professional, concretament l'adscrit a la Secretaria General, a la Direcció General de Personal Docent, a la Direcció General de Planificació i Centre, a la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors i a la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa i als organismes que en depenen.

 

L'Àrea d'Assessorament Lingüístic no atén consultes de persones externes a l'Administració.

 

Contacte

 

Les dades de contacte dels tècnics de l’Àrea d'Assessorament Lingüístic són les següents:

 

 

Normalment, les consultes es resolen de forma immediata. Les feines de correcció s’atenen per ordre d’arribada, tret de casos excepcionals en què, per causes justificades, s’hagin d’atendre amb caràcter urgent.

l’Àrea d’Assessorament us ofereix els serveis següents:

 

1.   Resolució de consultes sobre gramàtica, lèxic, terminologia, format dels documents, qüestions tipogràfiques i d’estil, etc.

 

2.   Correcció de documents redactats en llengua catalana: informes, dictàmens, memòries, plans, resolucions, ordres, decrets, lleis, convocatòries i actes de reunió, convenis, oficis, notes internes, missatges de correu electrònic, certificats, diligències, notes de premsa, textos publicitaris, fullets informatius, discursos, programes d’actes, programes de concerts, currículums, invitacions, etc.

 

3.   Gestió de la traducció automàtica de documents del català al castellà.