Logo del Govern de les Illes Balears

Detall de la notícia

Consulta de pagaments de la Comunitat Autònoma

Consulta de pagaments de la Comunitat Autònoma

Darrera actualització: Thu Jan 05 14:14:51 CET 2017

Per consultar l’estat de les obligacions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que —un cop finalitzat el procés de tramitació administrativa i a partir de les dades que consten en el sistema d’informació comptable— hi hagi a la Tresoreria pendents de pagament, podeu contactar amb el Servei de Gestió Financera de la Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni.

Servei telefònic o presencial, amb identificació prèvia del tercer

Informació sobre l’estat d’un pagament efectuat o d’una obligació pendent de pagament de la Tresoreria de la Comunitat Autònoma, una vegada que la conselleria corresponent hagi tramitat completament l’obligació i l’hagi comptabilitzada.

Petició per escrit adreçada al director general del Tresor, Política Financera i Patrimoni.

En cas que vulgueu obtenir per escrit la informació relativa als pagaments efectuats, puntuals o durant un període, o als pagaments pendents de la Tresoreria de la Comunitat Autònoma, una vegada que la conselleria corresponent hagi tramitat completament l’obligació i l’hagi comptabilitzada, heu de presentar una sol·licitud per escrit adreçada al director general del Tresor, Política Financera i Patrimoni.

En cas de que vulgueu un certificat, el podeu sol·licitar per mitjà d’aquest procediment (enllaç).

Contacte:                                                                                                                

Conselleria d’Hisenda i Pressuposts

Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni

Servei de Gestió Financera

Palau Reial, 17, 2a planta

Tel.: 971 177 111

 Horari d’atenció: de 9 h a 14 h

Documents

  
Mapa  -  RSS
© Govern de les Illes Balears