torna

Detall de la notícia

Imatge 1640947

PICat, Punt d'Informació sobre la Llengua Catalana

El PICat és un servei gratuït que l'IEB ofereix tant a particulars com a empreses. El PICat aclareix dubtes lingüístics. Segons la complexitat de la consulta, la resposta pot ser immediata o contestada posteriorment.

Correcció i traducció

Ofereix el servei de correcció (català) i traducció de textos (castellà-català), tant si són de particulars com d’empreses, sempre que aquests impliquin una difusió de l’ús de la llengua catalana. S’hi inclouen, per tant, rètols, textos publicitaris de comerços, restaurants, etc. L’extensió màxima dels textos és de 10 fulls i s’han de presentar en format Word. Podeu fer arribar els documents al PICat personalment, per correu electrònic, per fax o per correu ordinari.

Informació

Podeu demanar informació al PICat sobre:

  • Formació en llengua catalana (cursos d’adults, proves oficials per obtenir els certificats de coneixements de català, homologacions…)
  • Traducció (criteris, recursos…)
  • Tràmits administratius (inscriure el nom i llinatges en català...)
  • El PICat respon directament la consulta o bé orienta la persona interessada sobre on pot adreçar-se per obtenir la informació.

Dades de contacte

Horari: de dilluns a divendres, de 8 a 15 h
Adreça electrònica: picat@ieb.caib.es
Tel.: 971 784 604
Fax: 971 784 680

Més informació al nostre canal de Facebook.