torna

Detall de la notícia

Imatge 1640115

Concurs de trasllats 2016-2017. Recollida d'originals de publicacions i mèrits artístics.

Els participants a la convocatòria del Concurs de trasllats 2016-2017 podreu recollir la documentació, que en el seu dia vàreu presentar per a la baremació del concurs de mèrits, a la Direcció General de Personal Docent al Servei de Provisió Educativa.

Lloc: Carrer del Ter, 16, 1a planta. 07009 Palma.
Termini de recollida: durant el mes d’octubre
Horari: de les 8:30h a les 14:30h
 
En el cas que no pugueu  venir a recollir  la documentació personalment teniu a la vostra disposició el model d’autorització adient amb el qual heu d’adjuntar una fotocòpia  del vostre DNI. Només d’aquesta manera es lliurarà la  documentació a una persona que no sigui el participant en qüestió.