vuelve

Detalle de la noticia

Imatge 3099429

Protocolos de actuación en materia de gestión patrimonial

En aquest manual trobareu els procediments de l'Administració autonòmica més habituals en matèria de patrimoni, amb totes les passes que s'han de seguir i la intervenció de les diferents unitats administratives, així com alguns models de documents de Protocols de Patrimoni (en format PDF)