torna

Detall de la notícia

Imatge 3642276

Protocols d'actuació en matèria de gestió patrimonial

En aquest manual trobareu els procediments de l'Administració autonòmica més habituals en matèria de patrimoni, amb totes les passes que s'han de seguir i la intervenció de les diferents unitats administratives, així com alguns models de documents de Protocols de Patrimoni (en format PDF)

Documents