torna

Detall de la notícia

Servei de Recursos Marins

En aquest web podeu consultar la informació i la normativa referent a les llicències i autoritzacions per a la pesca i el busseig recreatiu. Així mateix a través d'aquest web podreu tramitar la vostra llicència de pesca recreativa individual i els permisos per a bussejar dins les reserves marines de les Illes Balears.

També hi trobareu exemples de models de sol·licituds per a autoritzacions de diferent naturalesa, informació sobre les reserves marines o sobre l'estat de les zones de producció de mol·luscs de les Illes Balears.

Finalment, també podreu tenir accés a les diferents publicacions realitzades des d'aquest Servei.