torna

Detall de la notícia

Jubilacions

REQUISITS I NORMATIVA

PER LES JUBILACIONS FORÇOSES I VOLUNTÀRIES

 

- Informació dels diferents tipus de prestacions (pàgina web)

      MINISTERIO DE DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIÓN

              Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones

 


- FAQs jubilacions

- Autocàlcul de la pensió.

- Decret llei 5/2012, d'1 de juny, de mesures urgents en matèria de personal i administratives per a la reducció del dèficit públic del sector públic de la comunitat autònoma de les Illes Balears i d'altres institucions autonòmiques. (BOIB NÚM.79 01/06/2012)