torna

Detall de la notícia

Imatge 1993642

Pla de Ciència, Tecnologia, Innovació i Emprenedoria de les Illes Balears 2013-2017

El Consell de Govern va aprovar dia 8 de novembre de 2013 el nou Pla de Ciència, Tecnologia, Innovació i Emprenedoria de les Illes Balears per al període 2013-2017. Aquest Pla s’ha elaborat tenint en compte el context de crisi econòmica internacional i les directrius emanades de la Unió Europea a través de la seva estratègia «Europa 2020».

Les propostes mostren la voluntat de consolidar l’excel·lència i donar-li continuïtat, així com de reforçar les polítiques d’R+D+I en sectors emergents i d’alt volum de negoci, amb l’objectiu d’incrementar-ne la competitivitat. Les àrees estratègiques en les quals se centrarà aquest Pla són: ciència i tecnologia marina, ciències biomèdiques i ciències de la salut, turisme, medi ambient i continguts digitals basats en el coneixement.

El nou Pla és una eina fonamental d’actuació de la política econòmica del Govern de les Illes Balears i ha de servir per consolidar una especialització intel·ligent que permeti identificar les característiques i els actius de les illes, i aglutinar els actors i els recursos regionals en una visió de futur compartit pel conjunt de la societat, a partir del reconeixement de la seva excel·lència i del seu potencial de desenvolupament econòmic i social.