torna

Detall de la notícia

Imatge 1328890

El conseller de Turisme i Esports i president de Ports IB signa un conveni de col.laboració amb el batle de Ses Salines per potenciar la bona imatge del Port de Sa Colònia de Sant Jordi

El conseller de Turisme i Esports i president de Ports IB, Carlos Delgado, ha signat aquest matí amb el batle de Ses Salines, Bartomeu Lladonet, un acord de col • laboració per al manteniment de les zones enjardinades i la reparació dels elements deteriorats de la zona de servei del port de Sa Colònia de Sant Jordi amb l'objectiu de potenciar la promoció turística i la bona imatge del port.

En virtut del conveni subscrit, l'Ajuntament de Ses Salines durà a terme el manteniment i la neteja de les zones enjardinades, la desratització de la zona portuària, la reparació dels elements deteriorats del parc infantil així com la substitució de la bomba elèctrica d'extracció d'aigües pluvials amb l'objectiu d'evitar problemes de salubritat.

Per la seva banda, i com a contraprestació als serveis que assumeix la corporació municipal, Ports IB prorroga el conveni subscrit amb l'Ajuntament per a l'ús temporal de l'oficina d'informació turística, ubicada al port, i que presta servei a tots els usuaris del port i als ciutadans en general. Ports IB assumirà els cànons anuals que es poguessin derivar tant de l'explotació del local com els corresponents al consum d'aigua i energia elèctrica d'aquest.

El conveni té una durada inicial d'un any i es prorrogarà per períodes anuals successius si hi ha conformitat per ambdues parts.