torna

Detall de la notícia

Imatge 1138056

Sorteig per a l'admissió a les EOI per al curs 2019-20

Efectuat el sorteig avui 15 de maig de 2019 a la seu de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres el resultat de les lletres del sorteig per a l’admissió a les EOI per al curs 2019-20 és :

AC

Això vol dir que les llistes provisionals d’admesos i de reserva que es publicaran al juny començaran a ordenar-se per aquestes dues lletres.