torna

Detall de la notícia

Imatge 1096719

Ensenyaments esportius de règim especial - Proves d'accés general 2018

NOVETAT 20/04/2018

Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 18 d'abril de 2018 per la qual es nomenen els membres de les diferents comissions avaluadores de les proves d'accés de caràcter general perquè les persones sense la titulació acadèmica necessària puguin accedir a les formacions esportives del cicle inicial/nivell I del grau mitjà i del cicle superior/nivell III del grau superior dels ensenyamentes esportius de règim especial 

Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 26 de març de 2018 per la qual es convoca la prova d’accés de caràcter general perquè les persones sense la titulació acadèmica necessària puguin accedir a les formacions esportives del cicle superior/nivell III del grau superior dels ensenyaments esportius de règim especial i es concreten aspectes sobre l’organització de la prova.

Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 19 d’abril de 2017 per la qual es convoca la prova d’accés de caràcter general perquè les persones sense la titulació acadèmica necessària puguin accedir a les formacions esportives del cicle inicial/nivell I del grau mitjà dels ensenyaments esportius de règim especial i es concreten aspectes sobre l’organització de la prova