torna

Detall de la notícia

Imatge 1626667

Models d'examen de proves lliures de batxiller


MATÈRIES COMUNES PER A TOTES LES MODALITATS

- Llengua catalana i literatura
- Llengua castellana i literatura
- Primera llengua estrangera
- Història d’Espanya
- Història de la filosofia

MATÈRIES DE MODALITAT

- MODALITAT D’ARTS

  a) VIA ARTS PLÀSTIQUES
     - Dibuix artístic II
     - Dibuix tècnic II
     - Disseny
     - Història de l’art  (Llista d'obres i Temes
     - Tècniques d’expressió graficoplàstica

b) VIA ARTS ESCÈNIQUES
    - Anàlisi musical II
    - Arts escèniques
    - Història de la música i de la dansa
    - Literatura Universal

- MODALITAT DE CIÈNCIES I TECNOLOGIA

    - Biologia
    - Ciències de la Terra i mediambientals
    - Dibuix tècnic II
    - Electrotècnia
    - Física
    - Matemàtiques II
    - Química
    - Tecnologia industrial II

- MODALITAT D’HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS

    - Economia de l’empresa
    - Geografia
    - Grec II
    - Història de l’art
    - Literatura universal
    - Llatí II
    - Matemàtiques aplicades a les ciències socials II