torna

Detall de la notícia

Imatge 1074257

Proves lliures de certificació de nivell dels idiomes impartits a les EOI. Convocatòria 2020 (NOVETAT: Tribunal únic de català a Mallorca) )

NOVETAT:  Tribunal únic de català a Mallorca

Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres, d'11 de juny de 2020, per la qual s'autoritza la creació d'un tribunal únic per a la correcció de les proves de certificació de català per a l'alumnat de la modalitat lliure de les escoles oficials d'idiomes de les Illes Balears l'any 2020

 

Ampliació del termini de matrícula a les proves

S'amplia en dos dies el termini de matriculació: tràmit telemàtic des de les 9:00 hores del dia 27 de maig a les 22:00 hores del dia 28 de maig

Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres, de 14 de maig, per la qual s'amplia de manera excepcional, a causa de l'epidèmia COVID 19, el termini d'inscripció a les proves lliues de certificació de nivell de determinats idiomes de les escoles oficials d'idiomes de les Illes Balears per a l'any 2020

Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 15 de gener de 2020 per la qual es convoquen les proves lliures de certificació de nivell de determinats idiomes de les escoles oficials d’idiomes de les Illes Balears per a l’any 2020

 

A l'enllaç "Informació sobre les proves de certificació" trobareu informació sobre els nivells d’idiomes que les EOI certifiquen, el calendari d’exàmens, la normativa que regula els ensenyaments d’idiomes i el format i mostres de les proves de certificació dels idiomes alemany, anglès, àrab, català, espanyol llengua estrangera, francès, italià, rus i xinès.

NOVETAT: Modificació del calendari de les proves

Resolució del conseller d'Educació, Universitat i Recerca, de 17 d'abril de 2020, per la qual s'aproven amb caràcter extraordinari, les instruccions complementàries, a causa de l'epidèmia del COVID-19, per avaluar l'aprenentatge dels alumnes dels cursos conduents a certificació dels ensenyaments d'idiomes de règim especial de la modalitat presencial, lliure, i a distància, i dels alumnes del programa EOIES i EOI-CEPA per al curs 2019-2020