torna

Detall de la notícia

Imatge 1062873

Instruccions per a centres públics d'educació que comparteixen instal·lacions

S'adjunten les instruccions per a centres públics d'educació que comparteixen instal·lacions de dia 24 de gener de 2012 de la directora general de Planificació, Inspecció i Infraestructures Educatives i del director general d'Ordenació, Innovació i Formació Professional.

Instruccions de dia 24 de gener de 2012