torna

Detall de la notícia

Imatge 1072831

Eleccions federacions esportives de les Illes Balears 2016-2020

Les federacions esportives de les Illes Balears han de convocar eleccions o promoure’n la convocatòria per constituir les assemblees generals i elegir els presidents respectius, i si escau, els òrgans de govern, d’acord amb el que estableix l’article 1.1 del Decret 86/2008.

La convocatòria dels processos electorals de les federacions esportives ha de tenir lloc cada quatre anys i ha de coincidir amb l’any olímpic (Jocs Olímpics d’Estiu).

D’acord amb el contingut de la Resolució de la consellera de Participació, Transparència i Cultura de dia 14 de desembre de 2015, per la qual s’estableix l’inici dels processos electorals de les federacions esportives de les Illes Balears per a la constitució de les assemblees generals respectives i per a l’elecció dels presidents corresponents, aquestes entitats, en funció del sistema de representació escollit (opció 1: clubs o opció 2: estaments esportius), hauran de seguir els procediments i tràmits que es detallen a continuació:

Opció 1:

1.    Aprovació en Assemblea General Extraordinària de les actuacions prèvies i preparatòries i de la documentació electoral (annexes A-1 a A-5). (Tràmit A-1)

2.    Presentació de la relació d’assembleistes nats a la Direcció General d’Esports i Joventut. (Tràmit A-2)

3.    Elecció de president i de junta directiva, si escau. (Tràmit A-3)

Opció 2:

1.    Aprovació en Assemblea General Extraordinària de les actuacions prèvies i preparatòries i de la documentació electoral (annexes B-1 a B-8). (Tràmit B-1)

2.    Sol·licitud, si s’escau, del vot anticipat davant la Direcció General d’Esports i Joventut. (Tràmit B-2)

3.    Elecció i presentació de la relació d’assembleistes electes a la Direcció General d’Esports i Joventut. (Tràmit B-3)

4.    Elecció de president i de junta directiva, si escau.  (Tràmit B-4)