torna

Detall de la notícia

Imatge 1041005

Diccionari de pesca

El llenguatge de la mar té una singularitat i riquesa lèxica que pocs coneixen. Amb l’objectiu de mantenir vius aquests termes, la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori posa a l’abast de la ciutadania aquest diccionari de pesca.

Amb aquest diccionari es tanca una trilogia de publicacions que vàrem posar en marxa amb la voluntat de contribuir al coneixement i la difusió de la terminologia agropesquera. Com en els altres dos diccionaris —el d’agricultura i el de ramaderia—, aquest recull de paraules pretén ser també un reconeixement als pescadors i amants de la mar en general, que han contribuït al manteniment del llenguatge pesquer.

L’edició d’aquests tres volums, dedicats concretament als àmbits de l’agricultura, la ramaderia i la pesca, ha estat possible gràcies a la feina de moltes persones. Per això, volem manifestar el nostre sincer agraïment a tots els que hi han participat, especialment als tècnics i especialistes de la Conselleria, pel seguiment temàtic dels diccionaris, i al Gabinet de Terminologia de la Universitat de les Illes Balears, per la gran tasca de síntesi que ha dut a terme per a l’elaboració dels tres diccionaris. Estam convençuts que aquest esforç haurà valgut la pena.