torna

Detall de la notícia

Línies de treball

Administració Digital:

Mitjançant el departament d’Administració Digital de la Fundació iBit s’assessora l’Administració Pública en l’ús de les noves tecnologies i es desenvolupen projectes de complexitat tecnològica que faciliten la gestió de diversos procediments administratius per Internet, com també la interoperabilitat entre administracions. L’objectiu és millorar l’organització de l’Administració i els sistemes de comunicació amb la ciutadania i, d’aquesta manera, estalviar temps i diners..

 

Sistemes:

L’àrea de Sistemes desenvolupa la seva tasca mitjançant projectes TIC per a una gestió eficaç del coneixement i de les infraestructures, dins el marc dels Sistemes d'Informació. Partint d’una filosofia basada en el programari lliure, se’n vol fomentar la utilització com a solució empresarial viable per a les organitzacions, cosa que permet reduir les despeses en TIC en l’entorn informàtic.

 

Turisme:

Per tal de promoure el desenvolupament de projectes d’R+D+I en TIC aplicades a l’àmbit turístic, la Fundació iBit crea el laboratori turisLAB, el qual neix arran del conveni de col·laboració signat al final de 2008 entre la Fundació iBit i el clúster d’empreses turisTEC. Aquest laboratori posa a l’abast de les empreses TIC en turisme l’experiència i els coneixements adquirits per TurisLab al llarg dels seus deu anys d’existència.

 

Salut:

Des de l’àrea de Salut de la Fundació iBit, es duen a terme projectes i activitats destinades a promoure la innovació tecnològica en l’àmbit dels sistemes de salut, públics i privats, amb el doble objectiu d'uniformitzar l’accés a la informació de salut i ajudar a la sostenibilitat del sistema. Per aconseguir-ho, el departament treballa en tres línies de feina: la interoperabilitat, la telemedicina i la gestió i transferència del coneixement.

 

Cibersocietat:

La missió de Cibersocietat és ajudar a adoptar l’ús de les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC) en diversos àmbits de la societat i les empreses per relacionar-se, treballar, donar-se a conèixer, fer negocis, crear confiança i compartir coneixement, fent-ne un ús extens i intens. Per això, cal estar atents a les innovacions tecnològiques que van sorgint i els usos i les aplicacions que la societat i les empreses els hi donen, difondre-les i proposar implantar-les en diferents sectors.