torna

Detall de la notícia

Imatge 4651613

Programa per al finançament de llibres de text i material didàctic per al curs 2021-2022

Convocatòria per participar en el Programa per al finançament de llibres de text i material didàctic per al curs 2021-2022 en centres docents sostinguts amb fons públics que imparteixen estudis d’educació primària i d’educació secundària obligatòria dependents de la Conselleria d’Educació i Formació Professional.

Objectiu: combinar l’educació en valors de caràcter social, solidari i ecoambiental amb un estalvi econòmic per a les famílies

Destinataris: centres d’educació primària i d’educació secundària obligatòria públics i concertats.

Termini d'inscripció: des del 15 d’abril al 15 de maig de 2021

Més informació: 971 17 77 81 / sie@dgpice.caib.es