torna

Detall de la notícia

LICITACIÓ ELECTRÒNICA

Licitació Electrònica

L’entrada en vigor de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, disposa des del 9 de març de 2018 l’obligatorietat de l’ús de la licitació electrònica.

Aquest fet implica que totes les contractacions de l’IBANAT d’ara endavant es tramitaran mitjançant la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Per tal de facilitar l’accés a les licitacions a les persones interessades, es considera adient efectuar les recomanacions següents:

1.   Registrar-vos en la Plataforma de Contractació del Sector Públic: aquest fet facilitarà les comunicacions i el seguiment de totes les licitacions a les quals vulgueu accedir.

2.   Us recomanem que, si encara no disposeu de signatura electrònica (DNI-e o similars), realitzeu les gestions adients per tal d’activar-la ja que els tràmits en la Plataforma així ho requereixen.

3.   Requeriments tècnics: cal que reviseu si els vostres mitjans tècnics permeten l’ús de l’esmentada Plataforma de manera correcta (versió de java, configuració de la seguretat, etc.). Convé que consulteu les guies i els manuals que es troben a la vostra disposició en el recurs Guies d’ajuda de la pròpia Plataforma (navegació, ús de la Plataforma i Serveis de licitació electrònica per a empreses).

4.   És recomanable que us registreu en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic  (ROLECE), per tal de concórrer al procediment obert simplificat que regula l’article 159 de la Llei esmentada.

5.   Per a qualsevol dubte, problema o aclariment sobre la Plataforma de Contractació, disposeu del correu electrònic següent: licitacionE@minhap.es.

Trobareu més informació en les guies que la Plataforma proporciona als licitadors en l’enllaç següent: guies per als licitadors.

En darrer lloc, posem a la vostra disposició un document elaborat pel Ministeri  d’Hisenda i Funció Pública que conté una explicació detallada sobre presentació d’ofertes i documentació a través d’aquest nou recurs telemàtic.