torna

Detall de la notícia

Corsorci per a la Protecció i Acollida de les Persones Disminuïdes Psíquiques Profundes de les Illes Balears (APROP)

Mitjançant Decret 36/1991, de 18 d’abril es va crear el Consorci per a la Protecció i Acollida de Disminuïts Psíquics Profunds de Balears.
 
Mitjançant Acord del Consell de Govern de dia 16 d’abril de 2010, es ratifica l’acord de la Junta Rectora de modificació dels Estatuts del Consorci per a la Protecció i Acollida de les Persones Disminuïdes Psíquiques Profundes de les Illes Balears.