Logo del Govern de les Illes Balears

Informació general

Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procedimient Administratiu Comú


Número : Pàgina : 0 Data de publicació : 1999-01-14

Organisme competent : Direcció General de Funció Pública, Administracions Públiques i Qualitat dels Serveis
Informació de la unitat orgànica generadora : Direcció General de Funció Pública, Administracions Públiques i Qualitat dels Serveis

 
Català - Castellano
Mapa  -  RSS  -  Mòbil
© Govern de les Illes Balears