Logo del Govern de les Illes Balears

Detall actualitat informativa


Recerca Avançada

Actualitat informativa

Dia i hora d'emissió: 2017-09-14, 14:54:00
Tipus de comunicat: Nota Informativa
Emissor: Direcció General de Turisme

Turisme tramita la baixa de 264 habitatges turístics

S’han detectat 153 habitatges registrats entre 2016 i 2017 que corresponien a tipologies en què no estava permesa la comercialització d’estades turístiques, i s’està tramitant la baixa de 111 habitatges turístics autoritzats amb anterioritat a 1999 en què s’ha constatat que ja no es produeix activitat turística. En total, suposarà la baixa de més de 1.500 places

La Direcció General de Turisme del Govern de les Illes Balears està tramitant la baixa d’un total de 264 habitatges turístics. D’una banda, s’han detectat 153 habitatges que havien registrat la respectiva DRIAT (declaració responsable d’inici d’activitat turística) entre els anys 2016 i 2017, i corresponen a tipologies edificatòries en les quals, en el moment de registrar-se, no estava permesa la comercialització d’estades turístiques (eren o pisos en edificis plurifamiliars, o habitatges adossats).

Aquestes DRIAT varen ser registrades amb anterioritat a l’entrada en vigor de la llei 6/2017, que regula el lloguer turístic i que estableix una moratòria de noves autoritzacions de comercialització d’estades turístiques en habitatges fins que els consells insulars i l’Ajuntament de Palma estableixin les zones aptes.

D’altra banda, des de Turisme també s’ha iniciat la tramitació de la baixa definitiva de 111 habitatges turístics autoritzats amb anterioritat a 1999, en els quals el Servei d’Inspecció ha constatat que ja no es produeix activitat turística.

En total, aquests procediments suposaran la baixa de més de 1.500 places turístiques.

  
Mapa  -  RSS
© Govern de les Illes Balears