Logo del Govern de les Illes Balears

Detall actualitat informativa


Recerca Avançada

Actualitat informativa

Dia i hora d'emissió: 2017-09-14, 13:09:00
Tipus de comunicat: Nota Informativa
Emissor: Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat

El conseller Marc Pons defensa un canvi en les dinàmiques d’ús de transport públic per avançar en qualitat de vida i sostenibilitat  

La Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat ha presentat la diagnosi de mobilitat, peça clau per al nou Pla Director de Mobilitat  

El conseller de Territori, Energia i Mobilitat, Marc Pons, ha defensat avui un canvi en les dinàmiques d’ús del transport públic per avançar en qualitat de vida i sostenibilitat, un canvi que ha de ser col·lectiu. Pons ha fet aquestes declaracions durant la presentació de la diagnosi de mobilitat de les Illes Balears, com a pas previ a l’elaboració del nou Pla Director de Mobilitat.
 
Els resultats d’aquest estudi, que són una radiografia de com ens movem a les Illes, han estat fets públics pel conseller Marc Pons i el director general de Mobilitat i Transports, Jaume Mateu, coincidint amb l’inici de la Setmana Europea de la Mobilitat. Per a la seva elaboració, s’han realitzat 4.200 enquestes a residents, 1.700 entrevistes a visitants i s’han desenvolupat tallers de feina amb diferents col·lectius i associacions empresarials vinculades al transport i la Universitat de les Illes Balears.  
 
Durant la seva intervenció, Marc Pons ha destacat  que el 55% dels desplaçaments dels residents (2,6 milions diaris)  es fan en cotxe privat i el 34% de les rutes dels turistes (1,3 milions diàries) són en vehicle de lloguer. A més, l’ús preferent del vehicle privat pràcticament es mantén sense canvis destacables en els darrers 16 anys.
 
Objectius del nou Pla  de Mobilitat
 
Entre els objectius del nou Pla Director de Mobilitat destaquen garantir l’accessibilitat a través del transport públic; reduir la contaminació i el consum energètic generat per la mobilitat, a més de disminuir la sinistralitat.
 
Segons ha avançat el conseller Marc Pons, entre les finalitats per avançar cap a una  mobilitat més sostenible de cara a l’any 2025 figuren la reducció fins al 34% dels desplaçaments dels residents en vehicles privats; incrementar entre el 10% i el 15% l’ús del transport públic i augmentar entre un 2 i un 9% l’ús de la bicicleta.


 

Imatges adjuntes

  • Moments de la presentació

    Moments de la presentació

Documents adjunts

Talls de veu adjunts

Altres arxius adjunts

  
Mapa  -  RSS
© Govern de les Illes Balears