Logo del Govern de les Illes Balears

Detall actualitat informativa


Recerca Avançada

Actualitat informativa

Dia i hora d'emissió: 2017-09-14, 12:34:00
Tipus de comunicat: Nota Informativa
Emissor: Direcció General de Funció Pública i Administracions Públiques

La consellera Catalina Cladera confirma la convocatòria d’oposicions a la funció pública de la CAIB dins del darrer trimestre d’enguany, davant la secretària d’Estat de Funció Pública, Elena Collado.

Aquest procés d’oferta pública s’emmarca dins del pla de regularització de l’interinatge a la CAIB, i també als cossos de policies locals de les Illes Balears,  i suposarà la convocatòria de més de 8.000 places de funcionari de carrera durant els pròxims tres anys.

El Govern publicarà la convocatòria per l’inici del procés d’oposicions a la funció pública de la CAIB dins d’aquest darrer trimestre de 2017. D’acord amb aquesta previsió, els primers exàmens per a les primeres categories cossos i escales es podran celebrar a l’inici de 2018. Així ho ha conegut avui la secretària d’Estat de Funció Pública, Elena Collado, després de la reunió que ha mantingut amb la consellera Catalina Cladera i el director general de Funció Pública, Pedro Jiménez.
“Hem expressat el nostre full de ruta, el que ja vàrem traçar davant dels sindicats de la funció pública en la celebració de la darrera Mesa General, amb la presència de la presidenta Armengol”, ha dit Cladera en acabar la trobada.
Aquest procés de regularització de l’interinatge també hauria de ser íntegre dins de la sectorial de serveis generals de la CAIB, com està previst dins d’educació i de sanitat: “així ho hem demanat a la secretària d’Estat”, ha apuntat la consellera  d’Hisenda i Funció Pública. A més, el mateix procés de regularització de les places de funcionaris interins es duu a terme dins dels cossos de policia local a Balears. Una casuística amb un elevat grau d’incidència a Balears, i que ha estat objecte d’una iniciativa expressa des de Balears.

Imatges adjuntes

  • Imatge 1

    Imatge 1
  
Mapa  -  RSS
© Govern de les Illes Balears