Logo del Govern de les Illes Balears

Detall actualitat informativa


Recerca Avançada

Actualitat informativa

Dia i hora d'emissió: 2017-09-13, 17:24:00
Tipus de comunicat: Nota Informativa
Emissor: Direcció General de Pesca i Medi Marí

La Direcció General de Pesca aposta per desenvolupar un sistema d’arrossegament alternatiu

\ La modalitat d’arrossegament de fons marí presenta molts problemes: l’impacte directe sobre el fons, l’elevat consum de combustibles fòssils, una baixa eficiència energètica i poca selectivitat
\ Segons Joan Mercant, “ens veiem obligats a cercar solucions tecnològiques que permetin l’activitat però atenuïn o suprimeixin els seus aspectes més nocius”

La Nova Política Pesquera Comuna (PPC de 2013) fixa com un dels objectius prioritaris de la gestió pesquera la reducció de l’impacte de la pesca en els ecosistemes marins. El Codi de Conducte per a la Pesca Responsable reconeix com a objectius de l’ordenació pesquera la preservació de la biodiversitat dels hàbitats i els ecosistemes i el perfeccionament i la utilització d’arts més selectius i menys impactants en el medi ambient.
 
La modalitat d’arrossegament de fons en el Mediterrani, a més que és poc selectiu, pal·liat en part per l’aplicació d’aquest nou Reglament, presenta altres problemes, com són l’impacte directe sobre el fons marí, l’elevat consum de combustibles fòssils i la baixa eficiència energètica. No obstant això, aquesta modalitat és la més productiva i important del Mediterrani espanyol; en concret, a les Illes Balears és la responsable d’aproximadament el 60 % de les captures, i la seva aportació sustenta l’estructura social i productiva del sector pesquer professional, de manera que actualment és insubstituïble. Aquest fet, tal com apunta el director general de Pesca i Medi Marí, Joan Mercant, “ens obliga a cercar solucions tecnològiques que permetin l’activitat però atenuïn o suprimeixin els seus aspectes més nocius”
 
En aquest sentit, el desembre de 2011 l’Institut Espanyol d’Oceanografia (IEO), juntament amb SIMRAD Spain, la Confraria de Pescadors de Maó i la Direcció General de Medi Rural i Marí de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Territori del Govern de les Illes Balears, van posar en marxa un projecte de desenvolupament tecnològic pesquer amb el títol Nou sistema per a la reducció de l’impacte de la pesca d’arrossegament de fons en les costes espanyoles del Mediterrani.
 
Aquesta matinada, el director general de Pesca i Medi Marí, Joan Mercant, per tenir una primera presa de contacte amb aquest nou sistema, s’ha embarcat en una jornada de pesca de l’embarcació Nueva Joven Josefina, del port de Maó, pionera en aquest tipus d’ormeig i imprescindible col·laboradora en el projecte esmentat.
 
L’objectiu general d’aquest projecte era desenvolupar un sistema d’arrossegament alternatiu. Un dels elements dels arts d’arrossegament que genera un fort impacte en el fons marí són els deflectors o portes divergents, la finalitat de les quals és obrir horitzontalment la xarxa. Per això, el projecte es basa en la utilització d’unes portes que no entren en contacte amb el fons marí i que al mateix temps no impliquen cap modificació important en la resta d’elements de l’art de pesca.
 
Aquesta alternativa, acompanyada d’altres petites modificacions en la resta d’elements de l’art (maletes, fil, gruix del fil, disseny i mesura de la xarxa, etc.), redueixen la fricció de l’art i, per tant, rebaixen la seva resistència a ser remolcat i eviten el mal al fons marí. Amb tot aquest conjunt de mesures s’assoleixen objectius parcials, com ara la reducció de l’impacte físic de l’art sobre el fons marí, la disminució del consum de combustible, la reducció de les emissions de CO2, un augment de l’eficiència de l’activitat reduint les despeses i una millora de la selectivitat i de la qualitat de les captures, tot això sense disminuir el rendiment pesquer.
 
Segons Mercant, “es pot considerar que el projecte es troba en una primera etapa, que consisteix en la demostració científica i pràctica de la idoneïtat d’aquest tipus d’art. La nostra intenció és implementar-ne l’ús generalitzat a tots els vaixells d’arrossegament de les Illes Balears”.
 
Per això, la Direcció General de Pesca i Medi Marí du a terme dues línies clares d’actuació, la primera es tracta de l’obertura de la línia de finançament dels Fons Europeus Marítims i de Pesca (FEMP), que, per a aquests tipus d’inversions, ens mostra un camí clar, decidit i generós, i la segona consistirà en tallers que ajudin el sector a comprendre i valorar el nou sistema de pesca i a adaptar-s’hi.

Imatges adjuntes

  • Imatge del director general de Pesca i Medi Marí, Joan Mercant visitant l'embarcació

    Imatge del director general de Pesca i Medi Marí, Joan Mercant visitant l'embarcació
  • Foto de l'embarcació Nueva Joven Josefina, del port de Maó, pionera en aquest tipus d’ormeig i imprescindible col·laboradora del projecte 

    Foto de l'embarcació Nueva Joven Josefina, del port de Maó, pionera en aquest tipus d’ormeig i imprescindible col·laboradora del projecte 
  • Imatge del director general de Pesca i Medi Marí, Joan Mercant visitant l'embarcació i estudiant el sistema de portes pelàgiques

    Imatge del director general de Pesca i Medi Marí, Joan Mercant visitant l'embarcació i estudiant el sistema de portes pelàgiques
  
Mapa  -  RSS
© Govern de les Illes Balears