Logo del Govern de les Illes Balears

Detall actualitat informativa


Recerca Avançada

Actualitat informativa

Dia i hora d'emissió: 2017-09-07, 17:30:00
Tipus de comunicat: Nota Informativa
Emissor: Direcció General de Recursos Hídrics

El Govern actua als torrents de Fornalutx i Sóller  

\ Enguany s’ha actuat en 30 km de torrents, els mateixos que els dos darrers anys de la legislatura passada
\ Es preveu continuar les tasques de conservació i manteniment a principi del mes que ve


Les dues darreres setmanes la Direcció General de Recursos Hídrics de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca ha duit a terme les tasques de neteja i manteniment dels torrents de Fornalutx i de Sóller.
 
Enguany s’han executat 43 actuacions, a 14 municipis, en què s’han netejat 30 km en total, els mateixos que els dos darrers anys de la legislatura passada.
 
Aquestes actuacions s’han fet als punts més conflictius de la xarxa de torrents que es varen identificar a les inundacions de desembre de 2016 i gener de 2017, i seran on continuaran les tasques de neteja i condicionament, amb un nou contracte licitat per 2,42 milions d’euros per a 24 mesos.
 
Les previsions inicials eren que aquest contracte començàs el juliol passat, però factors externs han provocat un retard en la licitació: un mes a causa del recurs que va presentar el Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms de Llevant contra les bases del contracte, un altre mes per la presentació de documentació administrativa incorrecta dels participants i un període superior a quinze dies perquè els licitadors justifiquin les baixes temeràries que hi han presentat.
 
La inversió efectuada per la Conselleria per a aquest concepte permetrà condicionar un 10 % de la xarxa de torrents cada any, de manera que si es continua a aquest ritme, en deu anys es pot haver actuat a tota la xarxa.
 
El ritme d’actuacions als torrents s’havia aturat durant la legislatura passada. Durant el 2012, arran d’un Conveni amb el Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient que s’havia aconseguit durant el darrer Pacte de Progrés, es varen fer actuacions a 230 km de torrents amb doblers de l’Estat, però es varen abandonar quan la neteja es va haver de fer amb pressupost propi; llavors es van netejar 2,26 km de torrents el 2013 i 34 km el 2014.
 
La Conselleria ha actuat en més de 123 km entre 2015 i 2017, xifra que s’espera que augmenti de manera considerable amb el nou contracte, que, en ser pluriennal, garanteix el manteniment continu en els anys vinents.
 
Així mateix, la Conselleria ha demanat en diverses ocasions al Ministeri que es recuperi el Conveni per a la neteja de torrents, i sempre ha rebut una resposta negativa.
 
El condicionament de torrents es du a terme amb criteris de seguretat per a les persones, per la qual cosa es prioritzen les actuacions a torrents a sòl rústic propers a nuclis urbans, a creuaments de carreteres i ponts i a zones amb revolts tancats (és a dir, als llocs amb més risc de taponar-se).
 
Ara bé, cal tenir en compte que hi ha zones d’alt risc d’inundacions que en cas de pluges intenses, com les de desembre de 2016 i gener d’enguany, es poden negar, independentment de l’estat dels torrents. Són inundacions afavorides per l’urbanisme salvatge o a la carta.
 
Cal recordar també que la retirada de residus sòlids urbans dels torrents no correspon a la Conselleria, sinó que són competència municipal, tot i que es pot sol·licitar a l’Administració autonòmica. Així mateix, d'acord amb la legislació vigent (article 28 del Pla Hidrològic Nacional), correspon als ajuntaments la neteja dels torrents en zona urbana, tot i que es poden formalitzar convenis amb el Govern.
 

Imatges adjuntes

  • Torrent Fornalutx

    Torrent Fornalutx
  • Torrent Sóller

    Torrent Sóller
  • Torrent Sóller

    Torrent Sóller
  
Mapa  -  RSS
© Govern de les Illes Balears