Logo del Govern de les Illes Balears

Detall actualitat informativa


Recerca Avançada

Actualitat informativa

Dia i hora d'emissió: 2017-09-04, 13:16:00
Tipus de comunicat: Nota Informativa
Emissor: Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat

Medi Ambient Organitza unes jornades sobre la compatibilitat de l'activitat cinegètica amb la conservació dels valors i els recursos naturals 

\ L’objectiu d’aquestes jornades és arribar a acords que millorin els projectes i les activitats
\ S’ha acordat redactar uns criteris tècnics que assegurin la sostenibilitat de la caça en els espais Xarxa Natura 2000

Amb una clara voluntat de diàleg amb els sectors cinegètic i conservacionista, la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca ha dut a terme una jornada tècnica sobre la planificació i la gestió administrativa de la caça en els espais Xarxa Natura 2000 de les Illes Balears, en què han participat el Servei de Planificació al Medi Natural i el Servei de Protecció d’Espècies de la Direcció General d’Espais Naturals i Biodiversitat, els serveis de caça dels quatre consells insulars, la Federació Balear de Caça, el Grup Balear d’Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (GOB) i SeoBirdLife. 
 
En la jornada s’ha constatat la necessitat de redactar uns criteris tècnics que assegurin la sostenibilitat de la caça en els espais Xarxa Natura 2000 i facilitin la redacció i la tramitació dels plans de gestió i de l’aprofitament cinegètic. La redacció serà impulsada per l’Administració: el Servei de Planificació al Medi Natural i el Servei de Protecció d’Espècies del Govern de les Illes Balears i el Servei de Caça del Consell de Mallorca s’encarregaran d’elaborar un primer esborrany, que es farà arribar a la resta d’assistents abans de fer-ne la tramitació formal.
 
L’objectiu és que en el disseny d’aquesta normativa hi hagi tanta participació com sigui possible i que inclogui una bona planificació cinegètica tant espècies cinegètiques com protegides en els espais de Natura 2000 així que no sols sigui compatible amb la conservació, sinó que pugui contribuir a aquest objectiu. A més, també s’han establert els criteris perquè la planificació pugui ser modificada amb agilitat en qualsevol moment segons els canvis ecològics, socioeconòmics o de coneixement.
 
En ocasions, el flux d’informació entre els implicats és deficitari, tant biològicament com administrativament, i això pot comportar una disminució de la participació dels sectors interessats. Tot i l’existència de punts de vista contrastats en determinats aspectes concrets, el principi general de la conservació de les espècies i les poblacions, cinegètiques i no cinegètiques, és compartit, i per això, segons el cap del servei de Protecció d'Espècies, Joan Mayol, “l’objectiu de l’organització d’aquestes jornades és arribar a acords que millorin projectes i activitats”.
 
Un altre del punts que s’han tractat és la importància d’aconseguir un increment dels mitjans econòmics disponibles per a la Xarxa Natura 2000, molt especialment els que provenen de finançament europeu.
 
És especialment destacable l’interès del Consell Insular de Menorca pel projecte en curs d’anàlisi de la planificació cinegètica a l’illa, per la possibilitat que les conclusions puguin ser aplicables, directament o indirecta, a la resta d’illes.
 
La valoració que han mostrat totes les parts en acabar la jornada ha estat molt positiva; s’han proposat continuar treballant en la línia del diàleg i la col·laboració per arribar a conseguir que els mecanismes normatius agilitzin la compatibilitat de l’activitat cinegètica amb la conservació dels valors i els recursos naturals.
 

Imatges adjuntes

  • Reunió amb representants del Servei de Planificació al Medi Natural i el Servei de Protecció d'Espècies, els serveis de caça dels quatre consells insulars, la Federació Balear de Caça, el Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (GOB) i SeoBirdLife.  

    Reunió amb representants del Servei de Planificació al Medi Natural i el Servei de Protecció d'Espècies, els serveis de caça dels quatre consells insulars, la Federació Balear de Caça, el Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (GOB) i SeoBirdLife.  
  • Reunió amb representants del Servei de Planificació al Medi Natural i el Servei de Protecció d'Espècies, els serveis de caça dels quatre consells insulars, la Federació Balear de Caça, el Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (GOB) i SeoBirdLife.  

    Reunió amb representants del Servei de Planificació al Medi Natural i el Servei de Protecció d'Espècies, els serveis de caça dels quatre consells insulars, la Federació Balear de Caça, el Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (GOB) i SeoBirdLife.  
  • Reunió amb representants del Servei de Planificació al Medi Natural i el Servei de Protecció d'Espècies, els serveis de caça dels quatre consells insulars, la Federació Balear de Caça, el Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (GOB) i SeoBirdLife.  

    Reunió amb representants del Servei de Planificació al Medi Natural i el Servei de Protecció d'Espècies, els serveis de caça dels quatre consells insulars, la Federació Balear de Caça, el Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (GOB) i SeoBirdLife.  
  
Mapa  -  RSS
© Govern de les Illes Balears