Logo del Govern de les Illes Balears

Detall actualitat informativa


Recerca Avançada

Actualitat informativa

Dia i hora d'emissió: 2017-09-02, 10:40:00
Tipus de comunicat: Nota Informativa
Emissor: Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat

La Conselleria de Medi Ambient manté el seguiment de l’orquídia de prat

\ En els darrers anys, una infecció fúngica impedeix la floració i la fructificació d’algunes d’aquestes orquídies
\ Enguany se n’han detectat quasi 5.500 exemplars, la major part dins el Parc Natural de s’Albufera

L’orquídia viu associada a ambients específics d’elevada humitat del sòl i poca competència herbàcia. Està amenaçada i qualificada en perill per la Unió Internacional de Conservació de la Natura i protegida legalment en el Catàleg Balear d’Espècies Amenaçades, amb la categoria de vulnerable.
 
El Servei de Protecció d’Espècies i el Parc Natural de s’Albufera executen un Pla de Conservació que ha permès observar que en els darrers anys una infecció fúngica impedeix la floració i la fructificació d’algunes d’aquestes orquídies.
 
La població de l’orquídia de prat (Orchis palustris) de l’Albufera de Mallorca, considerada endèmica també del nord d’Àfrica, ha estat quantificada en 5.484 exemplars el 2017, dels quals 4.460 (el 81,3 %) estan dins el límit del mateix Parc. Es coneix també la presència de 57 exemplars d’un híbrid entre O. palustris i O. fragans a Son Bosc.
 
El recompte del nombre d’exemplars serveix per avaluar la tendència demogràfica de l’espècie i detectar un possible declivi poblacional o qualsevol altra amenaça que pugui afectar l’estabilitat de l’espècie. El cens d’enguany ha detectat i quantificat 53 redols d’aquesta espècie quan l’orquídia es trobava en el màxim de floració, moment de més visibilitat. El 80 % de la població total es troba distribuïda en només tres localitats (Son Bosc i dues àrees al camí dels Polls, a l’oest de s’Albufera).
 
Comparant les dades del cens amb les dels anys immediatament anteriors, s’ha observat un lleuger descens en el nombre total d’orquídies, poc preocupant, atribuïble a les fluctuacions normals de l’espècie i a una primavera relativament seca. En canvi, s’ha detectat un increment a quatre poblacions (ses Puntes, Son Bosc, el camí d’en Molines i la síquia dels Pins).
 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Total 860 5.843 5.699 6.896 8.319 7.991 6.217 5.484
Interior del Parc 643 3.940 3.422 4.531 5.833 7.227 4.732 4.460
Exterior del Parc 217 1.903 2.277 2.365 2.486 764 1.485 1.024
 
 
 
Nombre total d'exemplars florits des de 2010
 

Imatges adjuntes

  • Imatge d'una orquídia de prat

    Imatge d'una orquídia de prat
  
Mapa  -  RSS
© Govern de les Illes Balears