Logo del Govern de les Illes Balears

Detall actualitat informativa


Recerca Avançada

Actualitat informativa

Dia i hora d'emissió: 2017-08-31, 13:10:00
Tipus de comunicat: Nota Informativa
Emissor: Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat

Les ratapinyades de s’Albufera de Mallorca, afavorides per la instal·lació d’una cinquantena de caixes refugi  

\ Enguany es compleixen deu anys de la instal·lació dels primers refugis per a ratapinyades
\ S’han trobat dues espècies de ratapinyada dins les caixes la petita comuna (Pipistrellus pipistrellus) i la petita de Cabrera (Pipistrellus pygmaeus)


Les albuferes, per l’elevada presència d’insectes voladors de diferents grups (des de petits moscards fins a papallones nocturnes), són llocs idonis d’alimentació dels quiròpters o ratapinyades. A s’Albufera de Mallorca n’hi viuen almenys deu espècies: la ratapinyada gris ibèrica (Myotis escalerai), la ratapinyada de peus grossos (Myotis capaccinii), la ratapinyada petita comuna (Pipistrellus pipistrellus), la ratapinyada petita de Cabrera (Pipistrellus pygmaeus), la ratapinyada petita de Nathusius (Pipistrellus nathusii), la ratapinyada de vores clares (Pipistrellus kuhlii), la ratapinyada petita de muntanya (Hypsugo savii), la ratapinyada dels graners (Eptesicus serotinus), la ratapinyada orelluda (Plecotus austriacus) i la ratapinyada de cua llarga (Tadarida teniotis).
 
Per afavorir aquestes espècies, que atorguen un valor afegit a l’espai protegit i ajuden a controlar les poblacions de moscards, s’han col·locat caixes refugi a diferents indrets del Parc des de l’any 2007. En aquests moments ja n’hi ha una cinquantena, que es reparteixen pels voltants dels edificis, al pinar de ses Puntes i a les voreres d’alguns camins.
 
Les caixes refugi possibiliten també millorar la informació que es té d’una espècie migratòria procedent del nord d’Europa: la ratapinyada petita de Nathusius (Pipistrellus nathusii), que va ser descoberta al Parc precisament durant el primer any del seguiment, l’any 2007. Així mateix, afavoreixen la posada en marxa de programes educatius per donar a conèixer aquest important grup de mamífers voladors, encara tan desconegut per a una bona part dels visitants.
 
Durant tots aquests anys el parc ha comptat amb l’estreta col·laboració de l’entitat Iniciativa de Recerca de la Biodiversitat de les Illes (IRBI), la qual ha fet el seguiment de les caixes refugi i n’ha anat instal·lant de noves als llocs on es considerava més adequat. S’han fet servir diferents models de caixes (fetes de fusta o d’un aglomerat de fusta i ciment), la qual cosa possibilita que les acceptin espècies que tenen requeriments ecològics diferents, tant les que fan servir petits forats i encletxes a arbres com les que empren edificis i altres estructures similars.
 
S’ha de tenir present que la quantitat de refugis naturals es va veure notablement reduïda en el passat per la desaparició de molts arbres de gran port (de sis a deu metres), i les caixes refugi constitueixen una alternativa molt interessant. Fins a avui, s’han localitzat a les caixes tant la rata pinyada petita comuna (Pipistrellus pipistrellus) com la ratapinyada petita de Cabrera (Pipistrellus pygmaeus); aquesta darrera és una espècie molt estretament lligada als ecosistemes aquàtics, i per tant molt característica de s’Albufera. La majoria de les caixes han estat emprades per aquestes espècies, si bé no totes.
 
En el futur es preveu ubicar més caixes niu a altres indrets de s’Albufera i començar un programa similar a la veïna Albufereta, on també hi viu una comunitat de quiròpters molt interessant.
 
 

Imatges adjuntes

  • Caixes ratapinyades

    Caixes ratapinyades
  
Mapa  -  RSS
© Govern de les Illes Balears