Logo del Govern de les Illes Balears

Detall actualitat informativa


Recerca Avançada

Actualitat informativa

Dia i hora d'emissió: 2017-08-09, 12:35:00
Tipus de comunicat: Nota Informativa
Emissor: Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat

Comencen les proves del bus elèctric a la xarxa del TIB

Un dels objectius del  Pla insular de transport per carretera de Mallorca és l’adquisició d’autobusos menys contaminats

Avui  han començat les proves del bus elèctric a la xarxa TIB que tenen com a finalitat analitzar el comportament d’aquest vehicle en línies de diferents orografia així com validar quina autonomia real es pot obtenir en condicions d’alta ocupació i calor extrema, com les que s’estan registrant durant aquest mes d’agost a Mallorca.

Un dels objectius de Pla insular de serveis de transport regular de viatgers per carretera de Mallorca (PISTRVC), és el d’impulsar l’adquisició d’autobusos menys contaminats. Concretament s’assenyala que, en línies de curt recorregut, es podrien iniciar experiències amb vehicles 100% elèctrics.

El bus elèctric rodarà per Mallorca fins a finals de setembre. En primer lloc circularà per la zona de Calvià, posteriorment per la Badia d’Alcúdia i finalment, ja dins la xarxa de l’EMT de Palma, es deixarà veure pels carrers de Ciutat.

Durant l’acte de presentació, el director general de Mobilitat i Transports, Jaume Mateu, ha destacat la importància d’aquesta experiència que ajudarà al Consorci de Transports de Mallorca a definir la tipologia de vehicles per línia de l’Avantprojecte de serveis que sortirà a exposició pública dins la propera tardor. Aquest Avantprojecte donarà a conèixer quina serà la nova xarxa TIB a partir de l’1 de gener de 2019, amb importants millores respecte la xarxa actual.

Els avantatges dels busos elèctrics són la no emissió de gasos contaminats i la poca contaminació acústica.” Aquest tipus de vehicles s’estan implantant a línees urbanes per Europa i presenten tipus de funcionament diferents als busos diesel,  per tant  és interessant  provar-los per valorar la seva implantació ja que a Mallorca no tenim cap experiència prèvia  en transport públic elèctric”, ha assenyalat el director general de Mobilitat i Transports Jaume Mateu.

 Aquestes proves són possibles gràcies al fet que el fabricant de busos Irizar presta un bus del model i2e de forma gratuïta als operadors mallorquins.
 
 
 

Imatges adjuntes

  • Imatge del bus electric presentat avui.

    Imatge del bus electric presentat avui.
  • Jaume Mateu, en el centre, durant la presentació de les proves del bus elèctric.

    Jaume Mateu, en el centre, durant la presentació de les proves del bus elèctric.
  
Mapa  -  RSS
© Govern de les Illes Balears